Netwerken werkt! Geslaagde ondernemersavond bij Edivorm I HNT MatchMaker

Netwerken werkt! Geslaagde ondernemersavond bij Edivorm I HNT MatchMaker

Netwerken Werkt I HNT MatchMaker 

Onlangs was de hippische ondernemersbijeenkomst bij Edivorm in Wapenveld. Een inspirerende avond met ondernemende energie vanuit hippische passie. We zijn trots dat hier meerdere mooie samenwerkingen uit voortgekomen zijn. Op naar meer moois!

HNT inspireert en verbindt

We hadden deze avond een mooi gevarieerde groep hippische ondernemers te gast, vanuit het Zuiden tot en met het Noorden des lands! En toevallig vier ondernemers uit de regio Borculo (introducees die elkaar nog niet kenden en niet van elkaars komst afwisten). Na het interessante introductierondje kwamen de diverse onderwerpen op tafel. Super hoe men elkaar kon vinden in de diverse vragen met functionele antwoorden. 

Samenwerkingen

Mooi te zien hoe de interactie na onze ondernemersavond verder ging. Hierna enkele voorbeelden die voortgekomen zijn vanuit deze avond:

1. Britt Zadelfit gaat binnenkort naar Roel (introducee) voor ‘zadelfitting’ service.

2. Roel (introducee) heeft de week na onze bijeenkomst een waardevolle demo over mok verzorgd bij Stal Schependom. Een mooie kans om kennis te delen en elkaar te versterken.

3. Alana (van Alana Sporthorses) is de week na onze bijeenkomst op visite geweest bij een ondernemende introducee in Borculo (ook aanwezig tijdens de ondernemersbijeenkomst). Alana heeft vervolgens een mooie stageplek gevonden op deze stal. Een prachtige kans om ervaring op te doen en te groeien in de hippische wereld. Veel succes samen!

4. Britt Zadelfit is de week na de ondernemersavond op bezoek geweest bij Evelien (van Edivorm) voor persoonlijk kledingadvies en heeft haar nieuwe outfit uitgezocht. Edivorm zal de uitgekozen kleding voorzien van haar logo. 

5. Ook heeft Britt Zadelfit een oriënterend gesprek gehad omtrent een eventuele samenwerking met een paardenosteopaat (tevens introducee tijdens de ondernemersavond). De eerste stappen voor een eventuele samenwerking zijn gezet.

6. Tijdens deze avond ook een introducee die iemand zocht voor het finetunen van haar website, er volgt een aquisitiegesprek na de ondernemersavond. 

7. We mogen drie nieuwe HNT partners verwelkomen: Alana Sporthorses, Britt zadelfitt en Stal Schependom. Binnenkort introduceren wij hen via onze socials. 

8. En nog een laatste mooie match die is ontstaan vanuit de voorbereidingen voor deze ondernemersavond: in april verwelkomen we Renske (KantoorAmazone) als HNT redactielid in het team met Evelien en Ramona. Binnenkort stelt Renske zichzelf voor via de HNT website en onze socials.

Kortom: maarliefst 8 mooie initiatieven die zijn voortgekomen vanuit de HNT ondernemersavond! Laten we blijven verbinden, inspireren en samenwerken voor een bloeiende hippische branche. Netwerken werkt!

Heb je vragen of  heb je tips?
Neem contact met ons op via deze PAGINA. 

HIPPISCHE BEDRIJVENGIDS

Ontdek hippisch gerelateerde producten en diensten of een interessante samenwerkingspartner via onze bedrijvengids.

Neem een kijkje via deze link: hippische bedrijvengids

Event 2023 I Terugblik HNT Ondernemersevent 2023 omtrent “Paardenwelzijn & Promotie” in Eemnes

Event 2023 I Terugblik HNT Ondernemersevent 2023 omtrent “Paardenwelzijn & Promotie” in Eemnes

Terugblik HNT Ondernemersevent omtrent “Paardenwelzijn & Promotie”  I  Publicatie December 2023

We zijn in 2023 weer lekker gegroeid met mooie ontwikkelingen! Vanuit de onlangs verstuurde enquête hebben we ook super interessante input ontvangen. De eerste actiepunten vanuit deze enquête zijn inmiddels in gang gezet, daar gaan we volgend jaar verder mee! En als je tips of ideeen hebt, laat het ons weten via e-mail of telefoon. Van harte welkom!

Hierbij bedanken wij alle HNT partners, sponsoren, vrijwilligers en onze ambassadeurs voor alle support en het vertrouwen in het hippisch ondernemersnetwerk. Super!

Geniet nog even mee met onderstaande terugblik van het HNT Ondernemersevent omtrent “Paardenwelzijn & Promotie” dat plaatsvond in oktober 2023 (met dank aan Tabitha de Bie voor deze mooie bijdrage)!

Tip: Neem na het lezen van deze pagina ook nog even tijd om onze bedrijvengids te bekijken. En ontdek de kwaliteiten van de verschillende HNT partners, zij kunnen jou voorzien van vakkundig advies. Vraag gerust een offerte aan bij onze HNT partners voor hetgeen waar jij naar op zoek bent. Mogelijk ontstaat er een mooie samenwerking!

Het indrukwekkende complex Stal Paardenvreugd in Eemnes diende zaterdag 6 oktober 2023 als decor voor het Hippisch Ondernemersevent. Bedoeld om paardenliefhebbers, ondernemers en hippische professionals met elkaar kennis te laten maken, kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. Maar ook een dag waarop met elkaar werd nagedacht over ideeën en initiatieven om te werken aan een gezonde toekomst voor de paardensector. “Paardenwelzijn en Promotie” was de rode draad tijdens dit evenement en dat zorgde voor een veelvoud aan inspirerende momenten.

‘Voorwaarts oplossen en blijven lachen’ 

De dag begon met een bedrijfspresentatie van de gastheer, Teus van ‘t Klooster. Samen met dochter Mariëlle deelden zij, naast hun indrukwekkende ondernemersverhaal, ook ervaringen uit de praktijk met daarbij een aantal waardevolle tips uit de praktijk. De ondernemersfamilie benadrukte het belang van samenwerken en het creëren van draagvlak om het verschil in de hippische sector te kunnen maken. Om zo, ook in de toekomst, de hippische sector gezond te kunnen houden. Door een inkijkje te geven in de weg die Stal Paardenvreugd heeft afgelegd om tot succes te komen, werd een mooie inspiratiebron gecreëerd voor de aanwezige ondernemers en professionals. Ook werd nog eens extra benadrukt om met elkaar juist de positieve kanten te blijven benadrukken.

Ons bedrijfscredo is: ‘We gaan het voorwaarts oplossen en we blijven lachen’, aldus Teus en Mariëlle.

Casus & coaches: samenwerken in actie

Het “Casus & Coaches” gedeelte bood het publiek vervolgens direct gelegenheid om voorwaarts naar oplossingen te zoeken aan de hand van 3 casussen uit de praktijk. Dit resulteerde in een levendige uitwisseling van ideeën, mogelijkheden, kansen en expertise,

Daarmee werd direct goed duidelijk dat samenwerken en kennisdelen als een sterke drijvende kracht kan dienen om de paardensector te verbinden.

Het mestvraagstuk 

Eén casus betrof het enorme mest vraagstuk in Nederland. Met meer dan 300.000 paarden in het land wordt er dagelijks maar liefst 3.000.000 kilo mest geproduceerd. Ondanks deze grootschalige productie blijft een groot deel van de paardenmest momenteel onbenut.

Een mooi onderwerp dus om met elkaar te sparren over op welke manieren de overgebleven 60% van de mest nuttig kan worden ingezet. Wat te denken van biovergisting en het vermaken van mest tot brandbare briketten. Dit ronde tafelgesprek toonde eens te meer aan dat de hippische sector actief blijft zoeken naar duurzame oplossingen.

Social media en de paardensector

Aan een andere tafel boog men zich over het gebruik van social media binnen de hippische sector. Met de groeiende invloed van online platforms, is de vraag hoe social media effectief kan worden ingezet om de positieve aspecten van de sector onder de aandacht te brengen. Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met negatieve reacties en, niet onbelangrijk, hoe kun je social media optimaal benutten om de sector te promoten.

Uitgangspunt voor dit gesprek was de opvatting dat de paardensector een gezamenlijke inspanning moet leveren om de hippische wereld positief te vertegenwoordigen en te promoten.

Hippisch onderwijs

In een derde casus werd dieper ingegaan op de uitdagingen en mogelijkheden van het hippische onderwijs. Met verschillende opleidingsniveaus en tal van scholen die hippische programma’s aanbieden, is de vraag hoe de focus kan worden verlegd naar het enthousiasmeren van studenten voor het vakgebied. Hoe kunnen ondernemers, het onderwijs en studenten elkaar ondersteunen om de paardensector als werkgever ook in de toekomst aantrekkelijk te houden? En hoe trek je als ondernemer goed personeel aan?

Plezier paard voor de breedtesport

Stoeterij de Hoge Ginkel gaf antwoord op de vraag ‘waarom’ gekozen is voor de kruisingfokkerij met Iberische en Warmbloedpaarden. Deze keuze voor crossbreeding is onder andere ontstaan uit een gepeilde behoefte onder ruiters. Daaruit kwam naar voren dat veel ruiters aangeven behoefte te hebben aan paarden die het gevoel geven van een ‘echt’ paard, zonder het ‘hete’ karakter. Het zonder stress kunnen rijden is een wens van veel paardenliefhebbers. Door te kiezen voor crossbreeding speelt deze stoeterij in op die behoefte.
Daarbij is het doel niet rasverbetering, maar het fokken van een ‘plezierpaard’ voor de breedtesport. Daarmee is overigens niet gezegd dat deze crossbreed paarden niet op hoog in de sport zouden kunnen presteren. Dat bewijzen crossbreed paarden zoals Hotilas, James Bond de Morra en Hiit Plus.

Hippisch debat 
Lauw van Vliet, Antoinette Schrauwen, Alex Nijboer en Marcel van Manen zetten de zaal op scherp in een debat over paardenwelzijn en de rol van social media. Een actueel onderwerp waarover eigenlijk alle aanwezigen konden meepraten.

KENNIS UITWISSELEN
Verschillende onderwerpen kwamen hierbij aan bod, zoals het belang van jeugdeducatie en de vraag hoe de kloof tussen de generaties in de sector gedicht kan worden, wellicht op te lossen door kennis uit te wisselen?

HOE KAN DE PAARDENWERELD ZICH VERENIGEN?
Verschillende opties werden genoemd om de sector in een positief daglicht te plaatsen in een wereld waarbij het negatieve vaak lijkt te overheersen. Maar ook werd de vraag gesteld hoe de paardenwereld zich kan verenigen om zo een stevig tegengeluid te laten horen tegenover bijvoorbeeld dierenorganisaties.

ROTTE APPELS
Op niet alle vragen kwam een pasklaar antwoord en sommige vragen riepen vooral meer vragen op. Alle aanwezigen waren het overigens met elkaar eens dat eventuele rotte appels geweerd moeten worden uit de sector.

ZICHTBAAR ZIJN
Verder werd benadrukt dat wanneer je achter je visie staat als ondernemer, je deze ook uit zou moeten dragen, zichtbaar zou moeten maken. Om op die manier kennis te delen en uitleg te geven over hoe en waarom keuzes worden gemaakt. Dit zou kunnen leiden tot meer begrip van mensen buiten de paardenwereld.

OPTIMISME
Het evenement eindigde in een sfeer van optimisme, waar iedereen met nieuwe ideeën en contacten, maar ook een hoop nieuwe vragen over de toekomst van de sector naar huis ging. En roept weer de vraag op of de sector niet vaker bijeen moet komen om met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Tekst & foto’s: Tabitha de Bie

IMPRESSIE (klik op onderstaande fotopresentatie)

HIPPISCHE BEDRIJVENGIDS

Ontdek hippisch gerelateerde producten en diensten of een interessante samenwerkingspartner via onze bedrijvengids.

Neem een kijkje via deze link: hippische bedrijvengids


Heb je vragen of 
heb je tips?
Neem contact met ons op via deze PAGINA

Arno en Hans omtrent een eeuw Van Gorp Diervoeders I HNT partner Horsefood

Arno en Hans omtrent een eeuw Van Gorp Diervoeders I HNT partner Horsefood

Een eeuw Van Gorp Diervoeders (HNT partner Horsefood)  I  Publicatie December 2023

HNT partner Van Gorp Diervoeders (bekend als ‘Horsefood’ in onze bedrijvengids) vierde dit jaar haar jubileum van een eeuw! Een enorme prestatie, we zijn blij en trots dat deze vakmensen onze initiatieven ondersteunen (oa. het ondernemersevent in Eemnes en in Haaksbergen). Aan het eind van dit jaar een interessant artikel met Arno en Hans (rechts op de foto) aan het woord omtrent de bedrijfsontwikkelingen bij Van Gorp Diervoeders in 100-jaar tijd. 

Van Gorp Diervoeders is een familiebedrijf dat in 1923 met een voormalige windmolen klein begon in Waspik, maar inmiddels een belangrijke speler is in de markt van diervoeders. Met Hans en Arno van Gorp staat de derde generatie Van Gorp aan het hoofd van het bedrijf, dat dit jaar haar eeuwfeest viert. Alle reden voor een feestje, en dat is inmiddels ook goed gevierd met relaties, genodigden en familie. 

1. Hoe is de interesse voor de productie van paardenvoeders ontstaan?

“De eerste stap voor de ontwikkeling en productie van paardenvoeder werd gezet begin jaren ’70. Als één van de eerste fabrieken die voeders konden persen, werd een paardenbrok in de markt gezet met de naam Horsefood ‘the best’. In de jaren ’80 werd het assortiment paardenvoeders verder uitgebreid met enkele soorten brok en muesli’s. In 1999 werd de verkoop en advisering van de paardenvoeders door Willy van Doornik voortgezet. Het aantal soorten brokken en muesli’s werd volledig gemaakt voor ieder paard, zowel binnen de hippische sport als de recreatieve ruiter. Het heeft er toe geleid dat het merk Horsefood ‘the best’ landelijk en internationaal op de kaart staat.

De voeders vinden hun weg binnen de Benelux, diverse landen in Europa en ook ver daarbuiten, zoals Midden-Oosten en Japan.”

2. Hoe is het bedrijf zo doorontwikkeld?

“Startpunt van het bedrijf was de aankoop van de oorspronkelijk ruim 23 meter hoge molen aan de Benedenkerkstraat in Waspik door grondlegger Arnoldus van Gorp. Er werd in die periode graan gemalen en verwerkt tot meel voor koeien en varkens van boeren in de omgeving.

Ook werd in de na-oorlogse jaren bloem geproduceerd voor de bakkers in de regio. Dit heeft geduurd tot 1960 en daarna is het besluit genomen om over te schakelen naar de productie van diervoeders. In eerste instantie waren dit voornamelijk rundveevoeders maar al snel werd daarnaast de markt van de hobbyvoeders gevonden. Voeders voor konijnen, cavia’s, sierkippen, eenden, struisvogels enz. vonden hun weg naar vele houders van hobbydieren. Deze voeders vormen nog steeds een belangrijk aandeel in het assortiment.

Ook de traditionele voeders voor melkgeiten en melkvee worden geproduceerd in Waalwijk. Vaak zijn dit maatwerkvoeders op verzoek van de klant.”

3. Hoe werken jullie aan de naamsbekendheid en hoe verven jullie nieuwe klanten? 

“Wij werken aan onze naamsbekendheid via beurzen, internationale en regionale wedstrijden en via onze eigen talentencompetities en zo worden contacten gelegd met veel bedrijven en particulieren die actief zijn in de genoemde markten.

Daarnaast zijn onze collega’s van de buitendienst dagelijks onderweg naar bestaande en nieuwe afnemers en zorgen daar voor het juiste advies en een passend rantsoen.”

5. Ondernemers successen: Wat waren de  meest opvallende zaken & successen in het 100-jarig bestaan van het bedrijf?

“Opvallend waren de jaren dat het beroemde paard Totilas onder Edward Gal, op een volledig Horsefood ‘the best’ rantsoen stond. De successen van dit koppel zijn wereldwijd bekend. Ondertussen staan veel nakomelingen van Totilas ook op een Horsefood ‘the best’ rantsoen en ook zij laten erg goede resultaten zien.

Een bijzondere gebeurtenis was ook het 100-jarig jubileumfeest dat op 21 oktober 2023 gevierd werd met 550 relaties waaronder (oud-)medewerkers, familie en vrienden. Wij zijn erg blij en trots dat we dit hebben kunnen aanbieden en we hebben hierna ook heel veel positieve reacties ontvangen.”

Meer informatie en contactgegevens van voederleverancier Van Gorp Diervoeders vind je in onze bedrijvengids via deze link: Horsefood.

HIPPISCHE BEDRIJVENGIDS

Ontdek hippisch gerelateerde producten en diensten of een interessante samenwerkingspartner via onze bedrijvengids.

Neem een kijkje via deze link: hippische bedrijvengids

Vijf vragen aan Toine van Westing I Hippische Bedrijfskunde, Aeres Hogeschool in Dronten

Vijf vragen aan Toine van Westing I Hippische Bedrijfskunde, Aeres Hogeschool in Dronten

SPOTLIGHT: Vijf vragen aan Toine van Westing, Hippische Bedrijfskunde, Aeres Hogeschool in Dronten  I  Publicatie 2023

Toine van Westing is team- en studieleider Hippische Bedrijfskunde aan Aeres Hogeschool in Dronten. Op 1 januari 2018 is hij begonnen als docent en per 1 januari 2021 is hij actief als teamleider.

1. Hoe ben je bij Aeres Hogeschool in Dronten gekomen en waarom ben je hier gaan werken?

Toine vertelt “Dat is wel een mooi verhaal. Ik ben eens gaan koffie drinken bij een lagere landbouwschool VMBO bij mij in de buurt, omdat een vriend zei dat hij mij wel zag als leraar voor de klas. Tijdens de koffie zei de directeur van de opleiding: ‘ik zie het jou wel doen. Je kan zo rekenen, wiskunde, economie, natuurkunde en scheikunde geven. Ik dacht toen: ja, maar dat zijn niet direct de vakken waar ik gelijk warm van word. Toen ik thuis kwam ging ik me oriënteren en zag ik bij Aeres Wageningen de KOP opleiding waarbij je één dag in de week naar school moest en daarnaast stage moest lopen op een school. Toen belde ik die directeur met de vraag of ik bij hem op school stage kon lopen en dat kon direct. Zo ben ik met die opleiding begonnen en deed ik de docentenopleiding bij Aeres in Wageningen. Later zag mijn vrouw een advertentie van Hippische Bedrijfskunde bij Aeres in Dronten. Gezien mijn paardenvirus vroeg ze of dat niet wat voor mij was? Ik heb toen gesolliciteerd en ben vervolgens begonnen als docent bij Aeres.” 

2. Welke opleidingen heb je gevolgd en welke werkervaring heb je opgedaan?

“Ik heb eerst de Mavo gedaan, toen de Middelbare Landbouwschool, vervolgens de militaire dienstplicht en daarna de Hogere Landbouwschool HAS in Den Bosch. Na deze opleiding ben ik begonnen bij Havens Veevoeders als vertegenwoordiger en adviseur voor onder andere paardenbrok. Daarna ben ik geswitcht naar de de verzekeringsbranche en werd ik inspecteur paarden en koeien. De betreffende verzekeringsmaatschappij werd intussen overgenomen door Interpolis en toen werd ik agrarisch adviseur, waarbij ik Rabobanken hielp op risicomanagement bij boerenbedrijven met taken als risico’s inventariseren, preventie en het verzekeren. Vervolgens ben ik bij de Rabobank gaan werken. Eerst als adviseur en vervolgens als manager. En uiteindelijk ben ik bij Aeres in Dronten gaan werken.”

3. Wat vind jij het leukst aan je werk?

“De studenten, want er is niks leukers dan jonge mensen begeleiden in hun ontwikkeling en zeker als dat gecombineerd gaat met de gemeenschappelijke passie voor paarden. Ik vind het allemaal boeiend wat daar speelt. Heb interesse voor alle paardendisciplines. Maakt niet of je er op zit of er achter, wedstrijd gericht of recreatief, de draf en rensport, polo etc. etc. Alles wat we doen met en rond het paard is interessant. Die gemeenschappelijke hobby en interesse maakt voor mij dat het zo leuk is om hier voor de klas te staan en te werken.”

4. Kun je iets over je baan als studie- en teamleider vertellen? Wat komt hier allemaal bij kijken? 

“Ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van de studie Hippische Bedrijfskunde en het team wat daar bij betrokken is. Belangrijk is daarbij het signaleren van actualiteiten en dat die aandacht krijgen in de studie. Onderwijs loopt immers zo maar achter en dat moeten we zien te voorkomen. Sterker: ik ben van mening dat we als onderwijsinstelling de diverse sectoren wellicht richting kunnen geven om toekomstbestendig te blijven.”

5. Hoe denk jij de hippische studenten voor te bereiden om de toekomst van de paardensector te verbeteren?

“De studenten komen voor enorme uitdagingen te staan, welzijn wordt steeds belangrijker. Het gaat ook over de ruimte die beschikbaar is om paarden te houden. Nu komt dat weer onder druk te staan aangezien er meer woningen worden gebouwd en ruimte voor natuur komt. Maar welke mogelijkheden heb je dan voor de hippische sector? Duurzaamheid, welzijn, circulariteit, de economische gezondheid van de sector. Allemaal uitdagingen waar we onze studenten op voorbereiden. En wel zo, dat zij de sector straks zelf kunnen helpen om al die transities en al die veranderingen door te maken. We willen in de toekomst nog steeds paardrijden, wedstrijden rijden, lol met je knol hebben, dat stamboeken en hippische organisaties bestaansrecht houden. En dat het ook kostendekkend is. Ditalles vanuit liefde voor paarden. Onze missie als onderwijsinstelling is om onze studenten op te leiden als verbindende aanpakkers die de vraagstukken in de sector op kunnen lossen. Door breder te leren kijken en niet alleen maar naar hun eigen belevingswereld. Kijk bij hippische ondernemers en stap hun erf op. Wat zie je, wat valt je op, hoe doen ondernemers het en waarom? Kijk naar andere sectoren, wat kan de paardenwereld daarvan leren? Het gaat om observeren, signaleren, evalueren, diagnose stellen en adviseren wat nodig is en als het kan ook implementeren, hoe breng je de noodzakelijke verandering in gang? Samen nadenken omtrent hoe je eventuele verbeterpunten anders kunt doen etc. Dat geldt ook voor bijv. milieuvergunningen, zit je in de stad of dichtbij een Natura2000 gebied? Zorg dat je goed bent voorbereid. Deze inzichten en vaardigheden wil ik studenten graag meegeven. Dat doe ik beslist niet alleen, want ik ben maar een klein schakeltje. Mijn hele team is daarmee bezig en dat proberen we steeds zo goed mogelijk te doen.”

Meer informatie en de contactgegevens van Aeres Hogeschool Dronten, Hippische Bedrijfskunde (HNT Zilver partner) vind je via de hippische bedrijvengids op deze website.

HIPPISCHE BEDRIJVENGIDS

Ontdek hippisch gerelateerde producten en diensten of een interessante samenwerkingspartner via onze bedrijvengids.

Neem een kijkje via deze link: hippische bedrijvengids

Aktie, sensatie en spektakel tijdens vierspanavond op Indoor Friesland

Aktie, sensatie en spektakel tijdens vierspanavond op Indoor Friesland

SPOTLIGHT: Actie op Indoor Friesland!

Aktie, sensatie en spektakel tijdens vierspanavond op Indoor Friesland
Het gaat hard, het is spectaculair en zooooo gaaf! Vier paarden voor de koets en gáán! Donderdagavond 26 oktober wordt echt helemaal geweldig met de allerbeste vierspannen en de allerbeste menners ter wereld in het WTC Expo te Leeuwarden!! In een mix van een marathon en een kegeltjeswedstrijd strijden Bram Chardon, Koos de Ronde, Boyd Exell, Dries Degrieck, Glenn Geerts en Daniel Naprous om de hoogste eer. Het is hun generale repetitie voor het Wereldbekerseizeon, want kort daarna brandt het seizoen voor deze beste menners ter wereld los in Lyon. We kunnen er dus van op aan dat de heren alles zullen geven en dat het enorm spectaculair wordt. “Ook als je niks met paarden hebt, ga je dit helemaal geweldig vinden,” aldus Bram Chardon.

“Het wordt onze generale repetitie voor het Wereldbekerseizoen,” begint Chardon te vertellen. En de kersverse Europees kampioen mennen kijkt er enorm naar uit. “Ik ben vorig jaar zelf niet op Indoor Friesland geweest, maar heb wel de filmpjes en foto’s gezien en nieuwsberichten gelezen. Wat mij vooral bijstond en opviel was de aankleding en ambiance van de hoofdring en de sfeer die er was. Die is vergelijkbaar met onze wereldbekerwedstrijden. Hoe mooi zou het zijn als de mensport daar ook vertegenwoordigd zou zijn, dacht ik toen. Juist omdat die datum ook zo mooi past. Er zijn namelijk niet veel van zulke mooie grote evenementen in Nederland. Toen heb ik sportdirecteur Yvonne van Bergen benaderd en die was direct enthousiast. Het moest uiteraard langs het bestuur en de organisatie maar uiteindelijk werd iedereen enthousiast en is het ingezet.”

De beste menners ter wereld

Naast Chardon junior werden vijf menners uit de top tien menners van het outdoorseizoen uitgenodigd. “De Australiër Boyd Exell doet mee. Hij is de huidige wereldkampioen en Wereldbeker winnaar. Die finale won hij begin dit jaar in Bordeaux. Dan komt ook Koos de Ronde, onze gouden teamgenoot. Uit Engeland komt Daniel Naprous en uit België Glenn Geerts en Dries Degrieck. Zij hadden team brons op het EK in Exloo in augustus van dit jaar en hebben vorig jaar ook de Wereldbekerwedstrijden gereden. Om daarvoor uitgenodigd te worden, moet je bij de beste tien van het outdoorseizoen zitten. Het idee was wel om in Friesland uitsluitend menners van dat kaliber te krijgen waardoor we zeker weten dat het een hele mooie wedstrijd wordt om naar te kijken, waarbij de verschillen slechts klein zullen zijn,” aldus Chardon. “We hebben ook een internationale parcoursbouwer, Johan Jacobs.”

Twee minuten zo hard mogelijk

De vierspannen komen de baan in na de kwalificatierubriek voor het springen over een hindernishoogte van 1.50m. “Het idee en format is precies hetzelfde zoals wij onze wereldbekerwedstrijden rijden. Er komen kegels en twee verplaatsbare marathonhindernissen in de piste te staan en daar gaan wij met vier paarden zo hard mogelijk door- en overheen. Het parcours duurt ongeveer twee minuten. Het gaat puur op tijd en snelheid. Er zit geen dressuur aan vast. Het is twee minuten zo hard mogelijk,” vertelt de Europees kampioen enthousiast. “Alle kegels en hindernissen hebben een afrijdbaar element in de vorm van een bal. Elke bal die je eraf rijdt, is vier seconden extra tijd. Dus het is wel van belang dat je er nauwkeurig doorheen rijdt.”

Spektakel, samenwerking en behendigheid

Het klinkt allemaal spectaculair, maar wat is er nou echt zo bijzonder aan de vierspansport en waarom moeten ook niet-paardenmensen komen kijken? “Ook als je niks met paarden hebt, is dit spelletje heel goed te snappen. Als je ook maar een beetje van sport houdt, wat voor sport dan ook, dan kan je dit ook waarderen. Het is een stukje topsport dat we daar gaan laten zien. En dan het spektakel van die vier paarden. Dat is zo indrukwekkend mooi en speciaal,” glundert Chardon. “Kijk, met dressuur en springen werk je met één paard. Met vierspannen heb je echt een samenwerking van vier paarden voor de koets, een koetsier en twee grooms. Dus het is echt een heel team dat je aan het werk ziet. Je hoort de grooms praten, je ziet de grooms op de koets zitten en de wagen in balans houden. En om dat live, zo dichtbij te zien, is echt heel gaaf. Je zit er echt bovenop. Het is allemaal vrij compact natuurlijk, dus we rijden niet van je weg, we blijven continu bij je in beeld. Je hoort de paarden ademen, je hoort de menner aanmoedigen, je zit er zo bovenop, dat is gewoon heel intens en heel spectaculair. En de snelheid die die paarden halen in de baan is heel bijzonder om te zien. Die snelheid en samenwerking in combinatie met de behendigheid in de hindernissen, de korte wendingen die die vier paarden kunnen maken, de aanmoedigingen van de menner en de aanmoedigingen van het publiek zorgen voor een hele bijzondere sfeer in zo’n stadion.”

Actie en sensatie

Het is actie en sensatie en omdat je de top van de wereld aanwezig hebt, heb je gewoon zes menners die er allemaal stuk voor stuk een spectaculair rondje neerzetten. We rijden allemaal hetzelfde parcours en de snelste wint. Andere disciplines moet je enigszins snappen om te waarderen, maar hier hoef je geen verstand van te hebben om het mooi te vinden. Na twee rondjes heb je ongeveer in de gaten hoe het parcours loopt en dan is het gewoon naar de rit kijken en de klok in de gaten houden. In de tweede ronde komen we alle zes nog een keer terug. De snelste start dan als laatste, dus dan bouwt de spanning zich nog meer op. Maar het zal dicht bij elkaar liggen, want het zijn echt stuk voor stuk hele goede menners. Dus het is geen enkel moment saai. Het is kort, om en nabij de twee minuten per menner. Het is twee minuten actie en sensatie met de hele dynamiek van zo’n vierspan in zo’n compacte arena. Ja, dat is gewoon uniek.”

Foto’s: Digishots
Tekst: Dinette Neuteboom voor Indoor Friesland

 

HIPPISCHE BEDRIJVENGIDS Ontdek interessante producten en diensten of een leuke samenwerkingspartner via onze bedrijvengids. Neem een kijkje via deze link: hippische bedrijvengids
0