SPOTLIGHT: Vijf vragen aan Toine van Westing, Hippische Bedrijfskunde, Aeres Hogeschool in Dronten  I  Publicatie 2023

Toine van Westing is team- en studieleider Hippische Bedrijfskunde aan Aeres Hogeschool in Dronten. Op 1 januari 2018 is hij begonnen als docent en per 1 januari 2021 is hij actief als teamleider.

1. Hoe ben je bij Aeres Hogeschool in Dronten gekomen en waarom ben je hier gaan werken?

Toine vertelt “Dat is wel een mooi verhaal. Ik ben eens gaan koffie drinken bij een lagere landbouwschool VMBO bij mij in de buurt, omdat een vriend zei dat hij mij wel zag als leraar voor de klas. Tijdens de koffie zei de directeur van de opleiding: ‘ik zie het jou wel doen. Je kan zo rekenen, wiskunde, economie, natuurkunde en scheikunde geven. Ik dacht toen: ja, maar dat zijn niet direct de vakken waar ik gelijk warm van word. Toen ik thuis kwam ging ik me oriënteren en zag ik bij Aeres Wageningen de KOP opleiding waarbij je één dag in de week naar school moest en daarnaast stage moest lopen op een school. Toen belde ik die directeur met de vraag of ik bij hem op school stage kon lopen en dat kon direct. Zo ben ik met die opleiding begonnen en deed ik de docentenopleiding bij Aeres in Wageningen. Later zag mijn vrouw een advertentie van Hippische Bedrijfskunde bij Aeres in Dronten. Gezien mijn paardenvirus vroeg ze of dat niet wat voor mij was? Ik heb toen gesolliciteerd en ben vervolgens begonnen als docent bij Aeres.” 

2. Welke opleidingen heb je gevolgd en welke werkervaring heb je opgedaan?

“Ik heb eerst de Mavo gedaan, toen de Middelbare Landbouwschool, vervolgens de militaire dienstplicht en daarna de Hogere Landbouwschool HAS in Den Bosch. Na deze opleiding ben ik begonnen bij Havens Veevoeders als vertegenwoordiger en adviseur voor onder andere paardenbrok. Daarna ben ik geswitcht naar de de verzekeringsbranche en werd ik inspecteur paarden en koeien. De betreffende verzekeringsmaatschappij werd intussen overgenomen door Interpolis en toen werd ik agrarisch adviseur, waarbij ik Rabobanken hielp op risicomanagement bij boerenbedrijven met taken als risico’s inventariseren, preventie en het verzekeren. Vervolgens ben ik bij de Rabobank gaan werken. Eerst als adviseur en vervolgens als manager. En uiteindelijk ben ik bij Aeres in Dronten gaan werken.”

3. Wat vind jij het leukst aan je werk?

“De studenten, want er is niks leukers dan jonge mensen begeleiden in hun ontwikkeling en zeker als dat gecombineerd gaat met de gemeenschappelijke passie voor paarden. Ik vind het allemaal boeiend wat daar speelt. Heb interesse voor alle paardendisciplines. Maakt niet of je er op zit of er achter, wedstrijd gericht of recreatief, de draf en rensport, polo etc. etc. Alles wat we doen met en rond het paard is interessant. Die gemeenschappelijke hobby en interesse maakt voor mij dat het zo leuk is om hier voor de klas te staan en te werken.”

4. Kun je iets over je baan als studie- en teamleider vertellen? Wat komt hier allemaal bij kijken? 

“Ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van de studie Hippische Bedrijfskunde en het team wat daar bij betrokken is. Belangrijk is daarbij het signaleren van actualiteiten en dat die aandacht krijgen in de studie. Onderwijs loopt immers zo maar achter en dat moeten we zien te voorkomen. Sterker: ik ben van mening dat we als onderwijsinstelling de diverse sectoren wellicht richting kunnen geven om toekomstbestendig te blijven.”

5. Hoe denk jij de hippische studenten voor te bereiden om de toekomst van de paardensector te verbeteren?

“De studenten komen voor enorme uitdagingen te staan, welzijn wordt steeds belangrijker. Het gaat ook over de ruimte die beschikbaar is om paarden te houden. Nu komt dat weer onder druk te staan aangezien er meer woningen worden gebouwd en ruimte voor natuur komt. Maar welke mogelijkheden heb je dan voor de hippische sector? Duurzaamheid, welzijn, circulariteit, de economische gezondheid van de sector. Allemaal uitdagingen waar we onze studenten op voorbereiden. En wel zo, dat zij de sector straks zelf kunnen helpen om al die transities en al die veranderingen door te maken. We willen in de toekomst nog steeds paardrijden, wedstrijden rijden, lol met je knol hebben, dat stamboeken en hippische organisaties bestaansrecht houden. En dat het ook kostendekkend is. Ditalles vanuit liefde voor paarden. Onze missie als onderwijsinstelling is om onze studenten op te leiden als verbindende aanpakkers die de vraagstukken in de sector op kunnen lossen. Door breder te leren kijken en niet alleen maar naar hun eigen belevingswereld. Kijk bij hippische ondernemers en stap hun erf op. Wat zie je, wat valt je op, hoe doen ondernemers het en waarom? Kijk naar andere sectoren, wat kan de paardenwereld daarvan leren? Het gaat om observeren, signaleren, evalueren, diagnose stellen en adviseren wat nodig is en als het kan ook implementeren, hoe breng je de noodzakelijke verandering in gang? Samen nadenken omtrent hoe je eventuele verbeterpunten anders kunt doen etc. Dat geldt ook voor bijv. milieuvergunningen, zit je in de stad of dichtbij een Natura2000 gebied? Zorg dat je goed bent voorbereid. Deze inzichten en vaardigheden wil ik studenten graag meegeven. Dat doe ik beslist niet alleen, want ik ben maar een klein schakeltje. Mijn hele team is daarmee bezig en dat proberen we steeds zo goed mogelijk te doen.”

Meer informatie en de contactgegevens van Aeres Hogeschool Dronten, Hippische Bedrijfskunde (HNT Zilver partner) vind je via de hippische bedrijvengids op deze website.

HIPPISCHE BEDRIJVENGIDS

Ontdek hippisch gerelateerde producten en diensten of een interessante samenwerkingspartner via onze bedrijvengids.

Neem een kijkje via deze link: hippische bedrijvengids

0