Terugblik HNT Ondernemersevent omtrent “Paardenwelzijn & Promotie”  I  Publicatie December 2023

We zijn in 2023 weer lekker gegroeid met mooie ontwikkelingen! Vanuit de onlangs verstuurde enquête hebben we ook super interessante input ontvangen. De eerste actiepunten vanuit deze enquête zijn inmiddels in gang gezet, daar gaan we volgend jaar verder mee! En als je tips of ideeen hebt, laat het ons weten via e-mail of telefoon. Van harte welkom!

Hierbij bedanken wij alle HNT partners, sponsoren, vrijwilligers en onze ambassadeurs voor alle support en het vertrouwen in het hippisch ondernemersnetwerk. Super!

Geniet nog even mee met onderstaande terugblik van het HNT Ondernemersevent omtrent “Paardenwelzijn & Promotie” dat plaatsvond in oktober 2023 (met dank aan Tabitha de Bie voor deze mooie bijdrage)!

Tip: Neem na het lezen van deze pagina ook nog even tijd om onze bedrijvengids te bekijken. En ontdek de kwaliteiten van de verschillende HNT partners, zij kunnen jou voorzien van vakkundig advies. Vraag gerust een offerte aan bij onze HNT partners voor hetgeen waar jij naar op zoek bent. Mogelijk ontstaat er een mooie samenwerking!

Het indrukwekkende complex Stal Paardenvreugd in Eemnes diende zaterdag 6 oktober 2023 als decor voor het Hippisch Ondernemersevent. Bedoeld om paardenliefhebbers, ondernemers en hippische professionals met elkaar kennis te laten maken, kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. Maar ook een dag waarop met elkaar werd nagedacht over ideeën en initiatieven om te werken aan een gezonde toekomst voor de paardensector. “Paardenwelzijn en Promotie” was de rode draad tijdens dit evenement en dat zorgde voor een veelvoud aan inspirerende momenten.

‘Voorwaarts oplossen en blijven lachen’ 

De dag begon met een bedrijfspresentatie van de gastheer, Teus van ‘t Klooster. Samen met dochter Mariëlle deelden zij, naast hun indrukwekkende ondernemersverhaal, ook ervaringen uit de praktijk met daarbij een aantal waardevolle tips uit de praktijk. De ondernemersfamilie benadrukte het belang van samenwerken en het creëren van draagvlak om het verschil in de hippische sector te kunnen maken. Om zo, ook in de toekomst, de hippische sector gezond te kunnen houden. Door een inkijkje te geven in de weg die Stal Paardenvreugd heeft afgelegd om tot succes te komen, werd een mooie inspiratiebron gecreëerd voor de aanwezige ondernemers en professionals. Ook werd nog eens extra benadrukt om met elkaar juist de positieve kanten te blijven benadrukken.

Ons bedrijfscredo is: ‘We gaan het voorwaarts oplossen en we blijven lachen’, aldus Teus en Mariëlle.

Casus & coaches: samenwerken in actie

Het “Casus & Coaches” gedeelte bood het publiek vervolgens direct gelegenheid om voorwaarts naar oplossingen te zoeken aan de hand van 3 casussen uit de praktijk. Dit resulteerde in een levendige uitwisseling van ideeën, mogelijkheden, kansen en expertise,

Daarmee werd direct goed duidelijk dat samenwerken en kennisdelen als een sterke drijvende kracht kan dienen om de paardensector te verbinden.

Het mestvraagstuk 

Eén casus betrof het enorme mest vraagstuk in Nederland. Met meer dan 300.000 paarden in het land wordt er dagelijks maar liefst 3.000.000 kilo mest geproduceerd. Ondanks deze grootschalige productie blijft een groot deel van de paardenmest momenteel onbenut.

Een mooi onderwerp dus om met elkaar te sparren over op welke manieren de overgebleven 60% van de mest nuttig kan worden ingezet. Wat te denken van biovergisting en het vermaken van mest tot brandbare briketten. Dit ronde tafelgesprek toonde eens te meer aan dat de hippische sector actief blijft zoeken naar duurzame oplossingen.

Social media en de paardensector

Aan een andere tafel boog men zich over het gebruik van social media binnen de hippische sector. Met de groeiende invloed van online platforms, is de vraag hoe social media effectief kan worden ingezet om de positieve aspecten van de sector onder de aandacht te brengen. Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met negatieve reacties en, niet onbelangrijk, hoe kun je social media optimaal benutten om de sector te promoten.

Uitgangspunt voor dit gesprek was de opvatting dat de paardensector een gezamenlijke inspanning moet leveren om de hippische wereld positief te vertegenwoordigen en te promoten.

Hippisch onderwijs

In een derde casus werd dieper ingegaan op de uitdagingen en mogelijkheden van het hippische onderwijs. Met verschillende opleidingsniveaus en tal van scholen die hippische programma’s aanbieden, is de vraag hoe de focus kan worden verlegd naar het enthousiasmeren van studenten voor het vakgebied. Hoe kunnen ondernemers, het onderwijs en studenten elkaar ondersteunen om de paardensector als werkgever ook in de toekomst aantrekkelijk te houden? En hoe trek je als ondernemer goed personeel aan?

Plezier paard voor de breedtesport

Stoeterij de Hoge Ginkel gaf antwoord op de vraag ‘waarom’ gekozen is voor de kruisingfokkerij met Iberische en Warmbloedpaarden. Deze keuze voor crossbreeding is onder andere ontstaan uit een gepeilde behoefte onder ruiters. Daaruit kwam naar voren dat veel ruiters aangeven behoefte te hebben aan paarden die het gevoel geven van een ‘echt’ paard, zonder het ‘hete’ karakter. Het zonder stress kunnen rijden is een wens van veel paardenliefhebbers. Door te kiezen voor crossbreeding speelt deze stoeterij in op die behoefte.
Daarbij is het doel niet rasverbetering, maar het fokken van een ‘plezierpaard’ voor de breedtesport. Daarmee is overigens niet gezegd dat deze crossbreed paarden niet op hoog in de sport zouden kunnen presteren. Dat bewijzen crossbreed paarden zoals Hotilas, James Bond de Morra en Hiit Plus.

Hippisch debat 
Lauw van Vliet, Antoinette Schrauwen, Alex Nijboer en Marcel van Manen zetten de zaal op scherp in een debat over paardenwelzijn en de rol van social media. Een actueel onderwerp waarover eigenlijk alle aanwezigen konden meepraten.

KENNIS UITWISSELEN
Verschillende onderwerpen kwamen hierbij aan bod, zoals het belang van jeugdeducatie en de vraag hoe de kloof tussen de generaties in de sector gedicht kan worden, wellicht op te lossen door kennis uit te wisselen?

HOE KAN DE PAARDENWERELD ZICH VERENIGEN?
Verschillende opties werden genoemd om de sector in een positief daglicht te plaatsen in een wereld waarbij het negatieve vaak lijkt te overheersen. Maar ook werd de vraag gesteld hoe de paardenwereld zich kan verenigen om zo een stevig tegengeluid te laten horen tegenover bijvoorbeeld dierenorganisaties.

ROTTE APPELS
Op niet alle vragen kwam een pasklaar antwoord en sommige vragen riepen vooral meer vragen op. Alle aanwezigen waren het overigens met elkaar eens dat eventuele rotte appels geweerd moeten worden uit de sector.

ZICHTBAAR ZIJN
Verder werd benadrukt dat wanneer je achter je visie staat als ondernemer, je deze ook uit zou moeten dragen, zichtbaar zou moeten maken. Om op die manier kennis te delen en uitleg te geven over hoe en waarom keuzes worden gemaakt. Dit zou kunnen leiden tot meer begrip van mensen buiten de paardenwereld.

OPTIMISME
Het evenement eindigde in een sfeer van optimisme, waar iedereen met nieuwe ideeën en contacten, maar ook een hoop nieuwe vragen over de toekomst van de sector naar huis ging. En roept weer de vraag op of de sector niet vaker bijeen moet komen om met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Tekst & foto’s: Tabitha de Bie

IMPRESSIE (klik op onderstaande fotopresentatie)

HIPPISCHE BEDRIJVENGIDS

Ontdek hippisch gerelateerde producten en diensten of een interessante samenwerkingspartner via onze bedrijvengids.

Neem een kijkje via deze link: hippische bedrijvengids


Heb je vragen of 
heb je tips?
Neem contact met ons op via deze PAGINA

0