Sponsoring: meerwaarde voor jou als ondernemer

Sponsoring: meerwaarde voor jou als ondernemer

Sponsoring: meerwaarde voor jou als ondernemer  I  Mei 2022

Sponsoring is niet zomaar geld of goederen weggeven. Met de juiste sponsoring vergroot je de goodwill, breid je jouw netwerk uit én vergroot je jouw naamsbekendheid. En dat kan voor meer klanten zorgen. Vaak zijn de kosten nog aftrekbaar ook.

Van zzp’er tot DGA: sponsoring kan voor iedere ondernemer interessant zijn. Onder sponsoring verstaan we een gift – geld, goederen of iets anders – in ruil voor reclame of naamsbekendheid. Als zzp’er kun je bijvoorbeeld de kleding betalen van een sponsorruiter of een DGA kan besluiten een hele vereniging te sponsoren in ruil voor reclame op de kleding, op de website en op borden langs de velden.

Sportief of maatschappelijk

Sponsoring hoeft zich overigens niet te beperken tot een sportverenging of evenement: je kunt ook uit maatschappelijke betrokkenheid sponsoren, zoals een buurthuis of een stichting die je een warm hart toedraagt. Het is ook leuk om als sponsor bij een vereniging of evenement betrokken te zijn. Kies een doel dat past bij jouw business, bijvoorbeeld de bouw van een buurthuis als je aannemer bent.

Goed voor jouw bedrijf

Een ondernemer die denkt dat sponsoring vooral anderen helpt en verder alleen maar geld of goederen kost, heeft het mis. Want wie een passend sponsordoel kiest, kan daarvan ook zakelijk profiteren! De voordelen op een rij:

1. Goodwill

Goodwill is een belangrijke meerwaarde voor een onderneming. Goodwill creëert een vriendelijk imago rondom jouw merk. Mensen hebben vaak een emotionele binding met een sporter, artiest of evenement. Door te sponsoren wordt je als ondernemer daarmee positief geassocieerd, waardoor je uiteindelijk ook kans maakt op het binnenhalen van meer klanten.

 

2. Naamsbekendheid

Sponsoring kan de naamsbekendheid van jouw bedrijf in een rap tempo vergroten. De naam en logo van jouw bedrijf kan op allerlei plaatsen naar voren komen. Wie z’n sponsordoel goed uitkient, kan heel gericht aan goodwill en/of naamsbekendheid werken. Ga nooit zomaar op elk sponsorvoorstel in maar kijk naar het rendement dat je uit jouw investering wilt halen. Onderzoek waar jouw doelgroep zich bevindt en zorg dat jouw naam daar te zien is. En leg alles vast in een degelijk sponsorcontract.

 

3. Klantenwerving
Door het sponsoren van een vereniging of evenement kun je ook nieuwe klanten aan jou binden. Iemand die je kent, zal eerder klant bij jou worden. Sponsoring geeft ook veel mogelijkheden tot netwerken. Een slimme ondernemer neemt potentiële of bestaande klanten mee naar een gesponsorde wedstrijd of evenement.

 

Wanneer kosten aftrekbaar

Als jouw sponsoring wordt gedaan uit zakelijk belang, zijn de kosten aftrekbaar. Als ondernemer handel je in zakelijk belang als je bijvoorbeeld jouw lokale tennisclub sponsort en jouw bedrijfsnaam staat op shirtjes en op reclameborden langs het veld. Dan sponsort je uit zakelijk oogpunt, aangezien jouw naamsbekendheid in de regio wordt vergroot. De kosten zijn in dat geval aftrekbaar en de BTW kan als voorbelasting worden afgetrokken in de omzetbelasting. Zorg dan wel dat op de factuur de tegenprestatie vermeld staat.

Wanneer kosten niet aftrekbaar

De fiscus kijkt streng naar het zakelijk belang bij sponsoring. Soms wordt vooral gesponsord uit hobbyisme, privébelang of zijn de voordelen voor jouw bedrijf vaag. Het is – vooral als het om grotere bedragen of veel goederen gaat – goed om vooraf met uw accountant te overleggen of het zakelijk belang van jouw sponsoring voldoende kan worden aangetoond.

Sponsoring kost jou ook tijd

Met de partij die je sponsort ontstaat altijd een wisselwerking tussen hoeveel je sponsort en wat je daarvoor terugkrijgt. Maak daarin een zorgvuldige afweging als het zakelijk belang voor jou voorop staat. Als de sportclub, buurthuis of evenement je aan het hart ligt, geldt dat natuurlijk wat minder. Hou er ook rekening mee dat je er met het geven van geld of goederen meestal nog niet bent. Als sponsor krijg je te maken met organisatorische zaken, faciliteren, administratie en vergaderingen. Je zult als sponsor zelf ook actief moeten zijn om het maximale rendement uit je investering te halen.

Bron: www.abnamro.nl  I 2022
———

Netwerken: een ‘must’ voor iedere ondernemer

Netwerken: een ‘must’ voor iedere ondernemer

Netwerken: een ‘must’ voor iedere ondernemer  I  Juni 2022

Zakelijke relaties zijn de sleutel tot nieuwe zakelijke successen. Wist je dat zo’n 30% van de opdrachten via jouw netwerk binnenkomt? Daarom: ga netwerken!

Of je nu een beginnende ZZP’er bent of succesvol ondernemer op zoek naar een scale-up: netwerken kan de sleutel zijn voor new business en daarmee de groei van jouw bedrijf. Toch zijn veel ondernemers niet bewust genoeg bezig met netwerken: ondernemersbijeenkomsten, netwerkborrels of andere vormen van relatiebeheer gaan ze het liefst uit de weg. 

Deze tips kunnen helpen om zowel in je zakelijke- als privé-omgeving bewuster met je relaties om te gaan:

1. Kies je moment

De kans dat met een relatie een leuke klik ontstaat, is het grootst op een moment dat je je goed voelt. Je kunt dat meestal zelf sturen. Ochtendmens? Zet dan vooral in op afspraken of netwerkbijeenkomsten in de ochtend. En wie ’s middags of ‘s avonds het scherpst is, maakt z’n afspraken op die momenten van de dag.

2. Goed luisteren en namen onthouden

Goed netwerken is een kwestie van concentratie. Spreek je meerdere mensen op een bijeenkomst, probeer dan de namen van mensen die voor jouw belangrijk zijn, te onthouden. En het is goed tegen de ander te zeggen wat je doet maar vergeet niet te vragen naar diens activiteiten, niet alleen zakelijk maar ook privé: is je gesprekspartner een fanatiek golfer en speel je zelf ook? Dan is een afspraak voor een rondje golf zo gemaakt.

3. Bereid je goed voor

Soms komt een gesprek met een potentieel interessante klant wat moeilijk op gang. Een ervaren ondernemer denkt daarom vooraf na over brede, open vragen en zorgt voor een verrassend feitje over zichzelf of een leuke anekdote die het ijs kan breken.

 

4. Verwacht niet te veel

Beginnende ondernemers denken nog wel eens dat ze tijdens een netwerkbijeenkomst meteen al nieuwe klanten zullen binnenhalen. Ze zijn dan teleurgesteld als dat niet gebeurt. Maar bedenk dan dat het primair belangrijk is om zakelijk interessante personen te ontmoeten. Netwerken is voor de lange termijn.

 

5. Netwerken is werk

Zie een netwerkbijeenkomst vooral als werk. Blijf niet te lang hangen in gesprekken met mensen met wie je niets gemeen heeft of die niets voor je kunnen betekenen. Wees selectief in de bijeenkomsten die je bezoekt en wees vervolgens selectief in de mensen die je daar spreekt. Voor vrijwel elke ondernemersbranche zijn ook eigen ondernemersnetwerken opgericht, vaak zijn die op internet eenvoudig te vinden.

 

6. Wees ook online actief

Ook jij vindt het leuk als een relatie je een berichtje stuurt om je te complimenteren met een nieuwe klant of je gewoon een mailtje stuurt om te vragen hoe het gaat. Andersom werkt dat ook: stuur relevante relaties uit jouw netwerk een berichtje, appje of bel ze als daar een aanleiding voor is. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat je op sympathieke manier zichtbaar blijft binnen jouw netwerk. Met als uiteindelijk doel meer business en meer omzet.

Bron: www.abnamro.nl  I  Juni 2022

Ben je hippisch ondernemer?  En ben je op zoek naar kennis, inspiratie of nieuwe samenwerkingen? Wil je dat jouw bedrijf zichtbaar word in onze bedrijvengids zodat nog meer paardenliefhebbers jouw producten en diensten kunnen ontdekken? Meld je dan nu aan bij ons netwerk of vraag meer informatie via onze contactpagina.

Dierenarts? Als zelfstandig ondernemer of samenwerken in een keten?

Dierenarts? Als zelfstandig ondernemer of samenwerken in een keten?

DIERENARTS? ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF IN EEN KETEN?  I  Mei 2022

Zelfstandig ondernemer met een eigen kliniek of samenwerken in een keten? Wat zijn de trends en hoe ziet de toekomst van veterinair Nederland eruit? Dit is een van de onderwerpen tijdens het Hippisch Netwerkevent 2022

Sectorspecialisten Thera Evers, Arjan Wijnands en Nancy Jonkman-Koenis hebben de trends en ontwikkelingen rondom ketenvorming in veterinair Nederland onderzocht en gepubliceerd op de website van de ABN AMRO. Interessante informatie om alvast met jullie te delen.

Ketenvorming zet zich de komende jaren verder door, de ketens richten zich voornamelijk op praktijken voor gezelschapsdieren, maar ook een groeiende belangstelling voor gemengde en landbouwhuisdierenpraktijken is zichtbaar.

Nederland telt volgens het CBS ruim 2.400 dierenartspraktijken, de grootste categorie zijn de huisdierenpraktijken (> 60%), gevolgd door de gemengde praktijk (>20%) en de paardenklinieken (>5%). Op dit moment is naar schatting ongeveer 20% tot 25% van de dierenartspraktijken onderdeel van een keten. De belangrijkste ketens zijn AniCura (met ca. 103 dierenklinieken en ziekenhuizen) en Evidensia (307 dierenklinieken en ziekenhuizen). Net zoals in de dentale sector zoeken grote (internationale) investeerders ook in de veterinaire sector naar investeringsmogelijkheden. 

De belangrijkste redenen dat dierenartsen zich aan sluiten bij een formule of keten zijn:

  • vanwege leeftijd / pensionering en geen opvolging;
  • concurrentiedruk en betere continuïteit van de praktijk;
  • financiële overwegingen;
  • scherper inkopen, kostenbesparing; 
  • feminisering van de veterinaire branche; 
  • jonge dierenartsen ambiëren minder vaak het praktijkeigenaarschap

1. Dierenwelzijn en diergezondheid

Volgens jaarlijks onderzoek van Divebo en de NVG heeft 48% van de huishoudens een huisdier; 3,8 miljoen huishoudens in Nederland houden ongeveer 27,3 miljoen gezelschapsdieren (2019). Honden en katten hebben de overhand: 23% van de huishoudens heeft een kat; 18% heeft een hond. Aquariumvissen staan met 7% nog altijd in de top 3 van meest gehouden dieren. Door de Covid pandemie hebben mensen massaal een hond of een kat aangeschaft en is de omzet van de meeste dierenartspraktijken gestegen. De jaarlijkse kosten bedragen, volgens het Nibud, gemiddeld EUR 160 voor een hond en EUR 140 voor een kat.

De markt vraagt om transparantie en informatie over diergezondheid en voedselveiligheid, dit wordt een steeds belangrijk onderwerp in de veterinaire branche. Huisdieren krijgen steeds betere zorg, de consumentenuitgaven aan huisdieren nemen toe door de beleving dat ‘een huisdier bijna net zo dierbaar is als een kind’. De uitgaven voor diergeneesmiddelen is gestegen van 250 miljoen euro in 2010 naar 340 miljoen euro in 2017. Dierenartsen merken ook een tweedeling tussen mensen die tot het uiterste willen en kunnen gaan en mensen die zich beperken tot de basale zorg voor hun huisdier. Dit is ook terug te zien in het aantal huisdierenverzekeringen. In Nederland is 4% van de honden en katten verzekerd, dit aantal groeit.

Dierenartsen vervullen een belangrijke rol in het maatschappelijke verkeer op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Samen met diverse overheidsinstanties draagt de dierenarts tevens bij aan vergroting van de voedselveiligheid en de bewaking van de volksgezondheid. Een begrip als duurzaamheid speelt in dit verband een belangrijke rol. Het is uiteindelijk veel breder dan dit: het gaat in essentie om het samenleven van mens en dier in een natuurvriendelijke omgeving.

 

2. Gebruik antibiotica in de diergeneeskunde

Het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde staat zwaar ter discussie. De enorme toename van (multi)resistentie bij bacteriën tegen antibiotica, zowel bij dieren als mens, is toe te schrijven aan het onjuist en in het verleden overvloedig gebruik van deze middelen. Er is in 2009 een werkgroep geformeerd om nieuwe richtlijnen op te stellen voor het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. Door de hieruit voortvloeiende wetgeving is het antibioticumgebruik flink gedaald met een reductie van 69% en dat is veiliger voor de diergezondheid en de volksgezondheid. Het doel is zorgen dat mens en dier in de toekomst nog behandeld kunnen worden met antibiotica. De grootste uitdaging voor de komende jaren is verdere reductie van het antibioticagebruik in sectoren met een hoog gebruik (kalversector) en op hoog gebruikende bedrijven.

 

3. Veranderende rol dierenarts

De afgelopen jaren hebben in de veterinaire branche verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn op de rol en positie van de dierenarts. De focus van de werkzaamheden is o.a. gewijzigd van curatieve behandelingen naar preventieve behandelingen. Daarnaast is de complexiteit van het veterinaire werk toegenomen en zijn de werkzaamheden veranderd, dit komt o.a. door het reduceren van het antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren en dreiging van het uitbreken van bijv. Q-koorts en varkenspest.

De dierenartsen en paraveterinairs (dierenartsassistenten) staan nu ook op de lijst van cruciale beroepen, tijdens de Covid pandemie is dit bewerkstelligd. Landbouwhuisdierenartsen werden direct al gezien als cruciaal beroep, sinds eind december 2021 staan alle dierenartsen en paraveterinairs op deze lijst.

 

4. Toenemende concurrentie

Er is sprake van toenemende concurrentie en een differentiërende markt. Consumenten gebruiken het internet steeds vaker om de dierenarts te beoordelen. Bovendien is de ‘mobiele dierenarts’ in opkomst: een dierenarts die zonder praktijkruimte op afroep bij de consument thuiskomt.

Ook zijn er aanverwante bedrijven actief die naast hun bestaande concept veterinaire diensten aanbieden en alles op het gebied van dier en tuin verkopen (bijv. Ranzijn). Zij onderscheiden zich door lage tarieven, gratis parkeerfaciliteiten en ruime openingstijden.

De dierenarts ondervindt bij de verstrekking van diergeneesmiddelen steeds vaker concurrentie van de vrije handel, postorderbedrijven, veterinaire internetapotheken en autobaandierenartsen.

 

5. Online productverkoop (voeding en medicatie)

Traditioneel werden altijd veel producten door klanten bij hun dierenarts gekocht. Dit betrof de zogenaamde ‘over the counter’-verkoop. Steeds meer producten worden echter online verkocht waardoor de productomzet van dierenartspraktijken afneemt. De concurrentie versterkt zich door de rechtstreekse verkoop van diergeneesmiddelen en voeding via internet. Vooral de levering van diergeneesmiddelen is een substantieel deel van de omzet en de winst van dierenartsondernemers.

Dat is dan ook de reden waarom dierenartsen met ondersteuning van para veterinaire medewerkers veel preventieve werkzaamheden verrichten om het hieruit voortvloeiende nadelige financiële effect te kunnen compenseren. Daarnaast zijn de dierspeciaalzaken zich verder gaan toeleggen/specialiseren in het verkopen van voeding. Zowel dierenartsen als dierenspeciaalzaken kunnen elkaar versterken door het aanbod van diergeneeskunde en voedingsadvies te combineren. Daardoor ontstaan er constructieve samenwerkingsverbanden tussen beide partijen.

Bron: www.abnamro.nl  I  Mei 2022
———

Benieuwd naar de tips van onze gastsprekers tijdens het Hippisch Netwerkevent? Misschien heb je als ondernemer vragen omtrent dit onderwerp? Bestel een ticket voor het Hippisch Netwerkevent 2022 en stel je vragen aan onze vakkundige gastsprekers .

Ben je hippisch ondernemer? En ben je op zoek naar kennis, inspiratie of nieuwe samenwerkingen?

Wil je dat jouw bedrijf zichtbaar word in onze bedrijvengids zodat nog meer paardenliefhebbers jouw producten en diensten kunnen ontdekken?

Meld je dan nu aan bij ons netwerk
of vraag meer informatie via onze contactpagina.

Samen sterk voor hippisch werk

Samen sterk voor hippisch werk

SAMEN STERK VOOR HIPPISCH WERK I Door Astrid Hoppenbrouwers op 05-04-2022

Twee jaar lang werd de media gedomineerd door de berichtgeving omtrent covid-19. Nu wordt onze aandacht volledig in beslag genomen door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energie- en brandstofprijzen. Je zou haast vergeten dat er ook nog een andere politieke agenda is. Wie herinnert zich nog wat hèt topic was in de media voordat de eerste lockdown een feit was? 

Precies: de paardensport! Iedere paardenliefhebber verzucht al jarenlang dat er nooit eens paardensport op televisie is; dat er geen verslaglegging wordt gedaan van de grote hippische evenementen in de sportprogramma’s op de verschillende kanalen. Natuurlijk valt er genoeg te volgen op social media en via streamingsdiensten, maar in de mainstream media heeft de paardensport nauwelijks podium. Behalve als Dier en Recht of de Partij voor de Dieren van zich laat horen tijdens grote paardensportevenementen zoals Jumping Amsterdam in 2020: toen besteedden alle grote landelijke en regionale dagbladen minstens een pagina aan de verwoording van de kritiek die de dierenactivisten hebben op de paardensport en de zorgen die zij hebben over de gezondheid van wedstrijddieren.

Invloed van social media
Enkele weken later – nog steeds in 2020 – vond er naar aanleiding van het evenement Dutch Masters in de Brabanthallen een bijeenkomst van de Partij voor de Dieren plaats, waar dierethicus Wim Vermaat een lezing gaf met de titel: “Topsport of dierenleed”. In deze lezing gaf hij zijn visie op de paardensport weer waardoor de meerderheid van de aanwezigen een neutrale houding jegens de paardensport wijzigde in een negatieve houding. Het gemak waarmee hij dit voor elkaar kreeg, laat zien dat wij als paardensportliefhebbers kwetsbaar zijn. De kracht van social media maakt dat een kleine groep activisten een groot publiek kan beïnvloeden met het idee dat wij paardenliefhebbers ons schuldig maken aan dierenmishandeling. Natuurlijk weten wij wel beter. Wij genieten van onze eigen paarden en zij zorgen ervoor dat wij van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig zijn met de verzorging en de training van de paarden om volledig tegemoet te komen aan de natuurlijke behoeften van het paard. Sommigen van ons doen dat vanuit een hobby, anderen hebben hier hun levensstijl van gemaakt en veel bezoekers van deze pagina werken dagelijks in de hippische branche. Wij zijn ervan overtuigd dat wij het juiste doen om onze paarden gezond en gelukkig te houden. Wij wijzen aversieve trainingsmethoden af en we weten hoeveel discipline ervoor nodig is om een goede ruiter te worden die met gevoel paarden traint om prestaties te leveren in de dressuurring, het springparcours of in andere disciplines. Niet ter meerdere glorie van onszelf: maar om tegemoet te komen aan de natuurlijke bewegingsbehoefte van een paard, die zonder predatoren in zijn gedomesticeerde leefomgeving niet gestild wordt.

Passie voor paarden
Onze passie met en tussen de paarden houdt ons van de straat. Intussen hebben we niet in de gaten dat er steeds meer weerstand komt tegen de paardensport vanuit de Nederlandse bevolking met weinig- of geen paardeninteresse. Onlangs was tijdens de Dutch Masters in Den Bosch de bedreiging van onze prachtige sport wederom aanwezig: misleidende posters van een springruiter leken reclame te maken voor het evenement in de daartoe bestemde abri’s. De tekst op de poster echter luidde: “Paardensport is dierenleed. Paarden kiezen er niet voor om topsporter te zijn. Ze worden met angst en pijn gedwongen tot extreme prestaties”. Terwijl in de Brabanthallen super verzorgde, goed getrainde paarden topprestaties leveren en het paardenvolk geniet van de topprestaties, publiceren de dagbladen bovengenoemde actie van Dier & Recht. Wederom een reële bedreiging van de paardensport.

Voortbestaan paardensport
De bedreiging rondom het voortbestaan van de paardensport is ook een bedreiging voor onze bedrijven én het bestaansrecht. Want stel dat de paardensport over tien jaar niet meer bestaat, hoe zou ons leven er dan uitzien? Hoe kijken jullie daar als hippische collega’s tegen aan? Maak je je zorgen? Of heb je wellicht goede ideeën hoe we de publieke opinie positief kunnen ombuigen? Om maar even in het hippisch jargon te blijven; hoe we de negatieve beeldvorming kunnen pareren? Als we in deze dialoog bepleiten in welke mate het acceptabel is dat paarden in beperkte vrijheid leven en gebruikt worden voor de recreatieve sport of voor het leveren van topsportprestaties, moeten we ook nadenken over de vraag onder welke condities dit te rechtvaardigen is? Vanuit mijn beroep als paardengedragsdeskundige en trainer kan ik een heel lijstje van redenen bedenken om de paardensport vooral te laten voortbestaan. Op voorwaarde van paardenwelzijn, maar tegelijkertijd ook omwille van paardenwelzijn. Ik denk dat jullie dat ook kunnen. Het zou mooi zijn als we elkaar binnenkort kunnen ontmoeten, als paardenprofessionals, om met elkaar na te denken over de manier waarop de paardensport draagvlak kan houden in een maatschappij die steeds kritischer staat tegenover de inzet van dieren voor het plezier van de mens. Laten we benoemen wat goed is, maar vooral ook kritisch zijn en verbeterpunten benoemen. En laten we zo consensus bereiken waarmee de publieke opinie kunnen overtuigen van het belang en de behoefte van het paard zelf om de paardenhouderij vooral te behouden. Want verdeeldheid in de paardenwereld zelf is er helaas ook. En dat maakt ons soms kwetsbaar. Wanneer wij overtuigend en eensgezind naar buiten brengen hoe het leven van onze paarden er écht uitziet, en wij met feiten kunnen onderbouwen dat onze paarden ook een goed leven hebben als sportpaard, dan bieden we weerstand aan de bedreiging van buitenaf. Wij als mensen vinden het fijn om te bewegen en te sporten, van een wandeling in het bos, samen op het voetbalveld, samen in de danszaal tot en met de diverse activiteiten in de sportschool. Ook paarden worden blij en fit van het sporten op een gezonde manier en het schept een mooie band (met sociale vaardigheden) tussen mens en paard. Van een heerlijke bosrit naar de behendigheid in het springen of samen genieten van de de kür op muziek en meer moois. Nederland is een land met veel paarden en veel werkgelegenheid in de hippische branche. Samen met enorm veel paardenliefhebbers kunnen we laten zien hoe mooi het werkelijk is in hippisch NL! 

Hippisch werk in onze maatschappij
Stel je een maatschappij voor waarin je misschien niet meer op een paard mag zitten. Wat betekent dat voor al onze hippische beroepen? Het raakt niet alleen de ruiter/amazone, maar veel meer in de hippische branche! Te denken aan de voederleverancier, de makelaar, de dierenarts, de hoefsmid, de paardencoach, de therapeut, de instructeur, de zadelmaker, de fouragehandel, de ruitersportzaak en veel meer! Ik pleit ervoor dat iedereen die op wat voor manier dan ook actief is met paarden, zich verantwoordelijk voelt om bij te dragen aan een positief imago. Als wij dezelfde waarden en normen hanteren met betrekking tot welzijn in de paardenhouderij en de paardensport en dat daadwerkelijk uitdragen, dan is er voor de hippische branche een mooie toekomst te winnen. Wat ons zou sterken is een invloedrijke publiciteitscampagne waarin wij de positieve inzichten van de paardensport en de hele hippische branche laten zien. Wij hebben als HNT geen campagnebudget, maar bij ons geldt: “Goede reclame maak je samen”. Wij werken graag samen aan een functioneel netwerk om elkaar te vinden en elkaar te versterken. Het is aan ons om met onze paardenpassie het bestaansrecht van de paardensport te houden!  Daarom: samen sterk in het hippisch netwerk!

Met het Hippisch Netwerk Team werken wij graag samen met vakkundige specialisten in de hippische branche! Goed om elkaar te inspireren, te motiveren en kennis te delen met veel paardenliefhebbers! 

Met vriendelijke groet,

Astrid Hoppenbrouwers
Eigenaar Horses in Hands

Publicatiedatum: April 2022

 

 

Ben je hippisch ondernemer?  En ben je op zoek naar kennis, inspiratie of nieuwe samenwerkingen? Wil je dat jouw bedrijf zichtbaar word in onze bedrijvengids zodat nog meer paardenliefhebbers jouw producten en diensten kunnen ontdekken? Meld je dan nu aan bij ons netwerk of vraag meer informatie via onze contactpagina.

Tip: Momenteel werken wij aan een hippisch ondernemersevent met ondernemers & voor ondernemers dat begin juli 2022 plaatsvindt bij een vakkundig hippisch ondernemersduo in het midden des lands! Binnenkort volgt meer info via onze social media kanalen. 

0