SAMEN STERK VOOR HIPPISCH WERK I Door Astrid Hoppenbrouwers op 05-04-2022

Twee jaar lang werd de media gedomineerd door de berichtgeving omtrent covid-19. Nu wordt onze aandacht volledig in beslag genomen door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energie- en brandstofprijzen. Je zou haast vergeten dat er ook nog een andere politieke agenda is. Wie herinnert zich nog wat hèt topic was in de media voordat de eerste lockdown een feit was? 

Precies: de paardensport! Iedere paardenliefhebber verzucht al jarenlang dat er nooit eens paardensport op televisie is; dat er geen verslaglegging wordt gedaan van de grote hippische evenementen in de sportprogramma’s op de verschillende kanalen. Natuurlijk valt er genoeg te volgen op social media en via streamingsdiensten, maar in de mainstream media heeft de paardensport nauwelijks podium. Behalve als Dier en Recht of de Partij voor de Dieren van zich laat horen tijdens grote paardensportevenementen zoals Jumping Amsterdam in 2020: toen besteedden alle grote landelijke en regionale dagbladen minstens een pagina aan de verwoording van de kritiek die de dierenactivisten hebben op de paardensport en de zorgen die zij hebben over de gezondheid van wedstrijddieren.

Invloed van social media
Enkele weken later – nog steeds in 2020 – vond er naar aanleiding van het evenement Dutch Masters in de Brabanthallen een bijeenkomst van de Partij voor de Dieren plaats, waar dierethicus Wim Vermaat een lezing gaf met de titel: “Topsport of dierenleed”. In deze lezing gaf hij zijn visie op de paardensport weer waardoor de meerderheid van de aanwezigen een neutrale houding jegens de paardensport wijzigde in een negatieve houding. Het gemak waarmee hij dit voor elkaar kreeg, laat zien dat wij als paardensportliefhebbers kwetsbaar zijn. De kracht van social media maakt dat een kleine groep activisten een groot publiek kan beïnvloeden met het idee dat wij paardenliefhebbers ons schuldig maken aan dierenmishandeling. Natuurlijk weten wij wel beter. Wij genieten van onze eigen paarden en zij zorgen ervoor dat wij van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig zijn met de verzorging en de training van de paarden om volledig tegemoet te komen aan de natuurlijke behoeften van het paard. Sommigen van ons doen dat vanuit een hobby, anderen hebben hier hun levensstijl van gemaakt en veel bezoekers van deze pagina werken dagelijks in de hippische branche. Wij zijn ervan overtuigd dat wij het juiste doen om onze paarden gezond en gelukkig te houden. Wij wijzen aversieve trainingsmethoden af en we weten hoeveel discipline ervoor nodig is om een goede ruiter te worden die met gevoel paarden traint om prestaties te leveren in de dressuurring, het springparcours of in andere disciplines. Niet ter meerdere glorie van onszelf: maar om tegemoet te komen aan de natuurlijke bewegingsbehoefte van een paard, die zonder predatoren in zijn gedomesticeerde leefomgeving niet gestild wordt.

Passie voor paarden
Onze passie met en tussen de paarden houdt ons van de straat. Intussen hebben we niet in de gaten dat er steeds meer weerstand komt tegen de paardensport vanuit de Nederlandse bevolking met weinig- of geen paardeninteresse. Onlangs was tijdens de Dutch Masters in Den Bosch de bedreiging van onze prachtige sport wederom aanwezig: misleidende posters van een springruiter leken reclame te maken voor het evenement in de daartoe bestemde abri’s. De tekst op de poster echter luidde: “Paardensport is dierenleed. Paarden kiezen er niet voor om topsporter te zijn. Ze worden met angst en pijn gedwongen tot extreme prestaties”. Terwijl in de Brabanthallen super verzorgde, goed getrainde paarden topprestaties leveren en het paardenvolk geniet van de topprestaties, publiceren de dagbladen bovengenoemde actie van Dier & Recht. Wederom een reële bedreiging van de paardensport.

Voortbestaan paardensport
De bedreiging rondom het voortbestaan van de paardensport is ook een bedreiging voor onze bedrijven én het bestaansrecht. Want stel dat de paardensport over tien jaar niet meer bestaat, hoe zou ons leven er dan uitzien? Hoe kijken jullie daar als hippische collega’s tegen aan? Maak je je zorgen? Of heb je wellicht goede ideeën hoe we de publieke opinie positief kunnen ombuigen? Om maar even in het hippisch jargon te blijven; hoe we de negatieve beeldvorming kunnen pareren? Als we in deze dialoog bepleiten in welke mate het acceptabel is dat paarden in beperkte vrijheid leven en gebruikt worden voor de recreatieve sport of voor het leveren van topsportprestaties, moeten we ook nadenken over de vraag onder welke condities dit te rechtvaardigen is? Vanuit mijn beroep als paardengedragsdeskundige en trainer kan ik een heel lijstje van redenen bedenken om de paardensport vooral te laten voortbestaan. Op voorwaarde van paardenwelzijn, maar tegelijkertijd ook omwille van paardenwelzijn. Ik denk dat jullie dat ook kunnen. Het zou mooi zijn als we elkaar binnenkort kunnen ontmoeten, als paardenprofessionals, om met elkaar na te denken over de manier waarop de paardensport draagvlak kan houden in een maatschappij die steeds kritischer staat tegenover de inzet van dieren voor het plezier van de mens. Laten we benoemen wat goed is, maar vooral ook kritisch zijn en verbeterpunten benoemen. En laten we zo consensus bereiken waarmee de publieke opinie kunnen overtuigen van het belang en de behoefte van het paard zelf om de paardenhouderij vooral te behouden. Want verdeeldheid in de paardenwereld zelf is er helaas ook. En dat maakt ons soms kwetsbaar. Wanneer wij overtuigend en eensgezind naar buiten brengen hoe het leven van onze paarden er écht uitziet, en wij met feiten kunnen onderbouwen dat onze paarden ook een goed leven hebben als sportpaard, dan bieden we weerstand aan de bedreiging van buitenaf. Wij als mensen vinden het fijn om te bewegen en te sporten, van een wandeling in het bos, samen op het voetbalveld, samen in de danszaal tot en met de diverse activiteiten in de sportschool. Ook paarden worden blij en fit van het sporten op een gezonde manier en het schept een mooie band (met sociale vaardigheden) tussen mens en paard. Van een heerlijke bosrit naar de behendigheid in het springen of samen genieten van de de kür op muziek en meer moois. Nederland is een land met veel paarden en veel werkgelegenheid in de hippische branche. Samen met enorm veel paardenliefhebbers kunnen we laten zien hoe mooi het werkelijk is in hippisch NL! 

Hippisch werk in onze maatschappij
Stel je een maatschappij voor waarin je misschien niet meer op een paard mag zitten. Wat betekent dat voor al onze hippische beroepen? Het raakt niet alleen de ruiter/amazone, maar veel meer in de hippische branche! Te denken aan de voederleverancier, de makelaar, de dierenarts, de hoefsmid, de paardencoach, de therapeut, de instructeur, de zadelmaker, de fouragehandel, de ruitersportzaak en veel meer! Ik pleit ervoor dat iedereen die op wat voor manier dan ook actief is met paarden, zich verantwoordelijk voelt om bij te dragen aan een positief imago. Als wij dezelfde waarden en normen hanteren met betrekking tot welzijn in de paardenhouderij en de paardensport en dat daadwerkelijk uitdragen, dan is er voor de hippische branche een mooie toekomst te winnen. Wat ons zou sterken is een invloedrijke publiciteitscampagne waarin wij de positieve inzichten van de paardensport en de hele hippische branche laten zien. Wij hebben als HNT geen campagnebudget, maar bij ons geldt: “Goede reclame maak je samen”. Wij werken graag samen aan een functioneel netwerk om elkaar te vinden en elkaar te versterken. Het is aan ons om met onze paardenpassie het bestaansrecht van de paardensport te houden!  Daarom: samen sterk in het hippisch netwerk!

Met het Hippisch Netwerk Team werken wij graag samen met vakkundige specialisten in de hippische branche! Goed om elkaar te inspireren, te motiveren en kennis te delen met veel paardenliefhebbers! 

Met vriendelijke groet,

Astrid Hoppenbrouwers
Eigenaar Horses in Hands

Publicatiedatum: April 2022

 

 

Ben je hippisch ondernemer?  En ben je op zoek naar kennis, inspiratie of nieuwe samenwerkingen? Wil je dat jouw bedrijf zichtbaar word in onze bedrijvengids zodat nog meer paardenliefhebbers jouw producten en diensten kunnen ontdekken? Meld je dan nu aan bij ons netwerk of vraag meer informatie via onze contactpagina.

Tip: Momenteel werken wij aan een hippisch ondernemersevent met ondernemers & voor ondernemers dat begin juli 2022 plaatsvindt bij een vakkundig hippisch ondernemersduo in het midden des lands! Binnenkort volgt meer info via onze social media kanalen. 

0